درباره ما

img-about

انتشارات شفق

انتشارات شفق در سال ۱۳۵۰ توسط مرحوم حاج علی وافی تاسیس گردید